ติดต่อเรา

NT Contact Center อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมของ NT ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยข้อมูลข่าวสาร ที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลบริการทั่วไป อัตราค่าบริการ โปรโมชั่น ตรวจสอบการใช้บริการ ข้อมูลวิธีการและสถานที่รับชำระค่าบริการ รวมทั้งให้ข้อแนะนำ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ สินค้า และบริการโทรคมนาคมของ NT โดยมีช่องทาง ติดต่อที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า อาทิ

โทรศัพท์หมายเลข 1888 และ my 0 2401 2222  , Fax 0 2104 1080
ท่านสามารถฟังข้อมูลจากระบบข้อมูลอัตโนมัติ พร้อมรับข้อมูลทาง FAX
หรือเลือกสนทนากับพนักงาน Call Center ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง

e-mail address : contactcenter@ntplc.co.th 

e-mail address (my): mycontact@ntplc.co.th

NT Contact Center อาคารศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี

เลขที่ 299 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริการ/สินค้า

Generic placeholder thumbnail

LoRa IoT By CAT TELECOM

Other Products

CAT เปิดบริการเทคโนโลยีอัจฉริยะ “LoRa IoT By CAT TELECOM” ตอบสนองยุคดิจิทัล

LoRa เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายเหมาะสำหรับงาน Internet of Things (IoT) มีจุดเด่นในเรื่องของระยะทางในการสื่อสาร สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ในระยะไกล 5-15 กิโลเมตร และเนื่องจากพลังงานที่ใช้ในช่วงรับ-ส่งข้อมูลค่อนข้างต่ำ อีกทั้งยังสามารถกำหนดให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานในกรณีที่ไม่ได้ส่งข้อมูล จึงทำให้ LoRa เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม  : คลิ๊ก

1322 News

{{l.title}}

 

{{l.title}} ใหม่

 

คำถามที่พบบ่อย

ชำระค่าใช้บริการง่ายๆ คลิกเลย

ชำระค่าใช้บริการง่ายๆ คลิกเลย Link